Hỗ trợ 24h

0912 542 456

Chuyên mục tin

Indonesia Xin'an Iron and Steel R3 mét 60 phôi đôi

23/10/2019

 Shengxiong Steel của Thái Lan một gói 10 tấn thép thủy lực, xe thủy lực đúc hai luồng 130 phôi trong 6 tháng mà không cần bảo trì.